Występowanie w Azji i Afryce a infekcja

Wykazano, że częstość występowania w Azji i Afryce szczepów Plasmodium opornych na chlorochinę wzrasta o ok. 15% rocznie. Powoduje to, że wprowadza się często do leczenia zimnicy farmaceutyki złożone, zawierające np. pirymetaminę + dapson, pirymetaminę + chlorochinę, a także – łączy się dwa leki, np. pirymetaminę

– 1 artemeter, chininę i doksycyklinę, azytromycynę i artemeter. Ostatnio z jednej strony ogranicza się leczenie zapobiegawcze środkami che-micznymi (chemioprofilaktyka), m.in. ze względu na uboczne niekorzystne działanie u człowieka omówionych leków. Z drugiej strony wydaje się, że stosowanie chemioprofilaktyki zimnicy przez okres dłuższy niż trzy miesięce nie znajduje uzasadnienia, gdyż osoby przebywające w krajach endemicznego występowania tej choroby nie mogą uniknąć kontaktu z zarażonymi komarami. Tylko u dzieci udających się do regionów endemicznej zimnicy stosowanie chemioprofilaktyki jest niezbędne. Odrębny problem stanowi zapobieganie malarii wśród marynarzy, dotyczy to zwłaszcza zarażeń P. falciparum. Konieczne jest zabezpieczenie przed komarami rodzaju Anopheks oraz skrupulatna ocena ryzyka malarii dla życia i zdrowia załogi statków odbywających planowane rejsy w określone regiony, a także ocena ryzyka objawów ubocznych przyjmowanych leków przeciwmalarycznych (Toma- szunas).

Plasmodium malariae (Laveran, 1881) Grassi et Feletti, 1890 – Zarodziec pasmowy

Występowanie. Pierwotniak pasożytujący w wątrobie w hepatocytach i komórkach siateczki lub śródbłonkowych oraz w krwinkach czerwonych krwi obwodowej. Częstość występowania wynosi tylko kilka procent, w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, w których występuje też P. vivax.

Leave a Reply