Cykl rozwojowy – zarodźcem ruchliwym

Isospora belli Wenyon, 1923. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak występujący w jelicie cienkim człowieka, częściej w krajach o klimacie gorącym opisany w Ameryce Południowej, Azji, Afryce i Europie, a także w Polsce (Płotkowiak).

Read the rest of this entry »

Ucisk nerwu

Ucisk nerwu najpierw przyspiesza jego drażliwość elektryczną pobudzając samoistne wyładowania, by po upływie 10 min spowodować całkowity blok przewodnictwa. Najbardziej wrażliwe na działanie ucisku są włókna ruchowe, włókna czuciowe zaś tracą najpierw czucie proprioceptywne, a następnie czucie dotyku, temperatury i bólu. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nerwy uszkodzone są bardziej podatne na niedotlenienie. Chociaż zdolność częściowego przewodzenia nerwu powraca z momentem zwolnienia ucisku, to na jego pełne przewodnictwo trzeba czekać tygodniami, a nawet miesiącami.

Read the rest of this entry »

Korzeń – pod wpływem rozciągania

Korzeń może zmieniać swe ułożenie na przepuklinie jądra i uzyskiwać w ten sposób zwolnienie ucisku i napięcia. O zmianach ułożenia korzenia sygnalizują objawy neurologiczne i ortopedyczne.

Read the rest of this entry »

Postawa ciała kręgosłup

W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważny wpływ postawy ciała. W czasie wyprostu lędźwiowy kanał kręgowy oraz otwory międzykręgowe ulegają zwężeniu, podczas zginania zaś poszerzeniu. U osób zdrowych zmniejszenie otworów sięga 50% (w wymiarze przednio-tylnym), ale u osób dotkniętych spondylozą – aż 75% (Weinstein i wsp.).

Read the rest of this entry »

Złamania trzonów

Niestabilne są: 1) wszystkie złamania na skutek urazu bezpośredniego, z uszko-dzeniem łuków i wyrostków stawowych i zwykle więzadła podłużnego, czasem międzykolcowego, a nawet żółtego cechuje je duża skłonność do przemieszczeń wtórnych 2) złamania kompresyjne trzonów pod wpływem mechanizmu zgięcio- wego z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków, albo z przerwaniem więzadła żółtego i więzadła międzykolcowego 3) złamanie wyprostne z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków 4) złamania ze zwichnięciem wyrostków stawowych. Złamania tej grupy są albo powikłane uciskiem bądź uszkodzeniem rdzenia, albo grożą przemieszczeniem kręgów i wtórnym uszkodzeniem rdzenia.

Read the rest of this entry »

Uszkodzenia jelit

Dość liczną grupę stanowiły dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi z uszkodzeniem płuc (17 przyp.) (ryc. 9). U tych pacjentów w większości przypadków obserwowano jednoczesne uszkodzenie narządu ruchu (10 przyp.) oraz dość często obrażenia centralnego układu nerwowego (7 przyp.). W pojedynczych przypadkach uszkodzeniu płuc towarzyszyło uszkodzenie nerek (3 przyp.), wątroby i śledziony (po 2 przyp.).

Read the rest of this entry »

Przypadki inwazji

Przypadki inwazji przebiegających bez wytwarzania przeciwciał należą do rzad-kości, dotyczą bowiem osób z daleko posuniętym upośledzeniem czynności układu odpornościowego, np. pacjentów z zaawansowanym zespołem AIDS. Wobec daleko idącej korelacji zarażenia z wytwarzaniem swoistych przeciwciał przyjęto uważać ich obecność za pewny wykładnik toczącej się inwazji. Po kilkudziesięciu latach owej uproszczonej interpretacji zwiększono wymagania dotyczące odczynów i jakości wyników diagnostycznych, okazało się bowiem, że niektóre z testów dotychczas używanych są mało czułe, wykrywają przeciwciała reagujące z antygenami pasożytów należących do różnych gatunków lub z determinantami antygenowymi substancji nie występujących u pasożytów, np. substancjami grupowymi krwi, poza tym nie dostarczają informacji umożliwiających różnicowanie okresu zarażenia. Zwiększonym wymaganiom nie sprostały powszechnie niegdyś stosowane odczyny precy- pitacji, dyfuzji w żelu agarowym, wiązania dopełniacza czy hemaglutynacji biernej, które są obecnie używane wyjątkowo rzadko. Przykładem testu o utraconej popularności, aczkolwiek wciąż jeszcze wykorzystywanym w laboratoriach Ameryki Łacińskiej, jest odczyn wiązania dopełniacza w diagnostyce choroby Chagasa, tzw. reakcja Machado.

Read the rest of this entry »

Zapobieganie owsicy

Zwalczanie. W zapobieganiu owsicy duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej i czystości w mieszkaniu. W przypadku zarażenia E. vermicularis należy przez olaes 1-3 mies. dokładnie podmywać się po każdym wypróżnieniu, spać w obcisłych majteczkach, które po nocy należy prać, a następnie prasować gorącym żelazkiem, nie strzepywać bielizny pościelowej, lecz codziennie ją prasować, opanować odruch drapania i wkładania palców do ust, często myć ręce.

Read the rest of this entry »

Cechy kliniczne uszkodzenia lędźwiowego krążka międzykręgowego

Charakterystyczny zespół kliniczny rozwijający się w następstwie uszkodzenia krążka międzykręgowego przebiega bardzo zmiennie i różnie w czasie. Pozostaje to w związku z cyklicznym przebiegiem choroby oraz ewolucją zmian wtórnych na skutek okresowego tyłoprzemieszczania jądra miażdżystego.

Read the rest of this entry »

Badanie ścinków skóry

W metodzie przylepca celofanowego Grahama używa się przezroczystej taśmy samoprzylepnej o szerokości 2-2,5 cm. Pasek taśmy o długości 5-7 cm nakłada się na palec lub koniec szpatułki, stroną klejącą na zewnątrz, po czym ociera okolicę odbytu i nakleja na szkiełko podstawowe. Oprócz jaj owsika w zeskrobinach okolicy odbytu można niekiedy znaleźć jaja Taenia.

Read the rest of this entry »