Mały nicień barwy białej

Budowa i rozwój. Mały nicień barwy białej, z otworem gębowym otoczonym

– 3 wargami, na których znajdują się po 2 brodawki. Najlepiej rozwinięta jest warga grzbietowa. Torebka gębowa mała, bez ząbków. Oskórek przedniej części ciała tworzy charakterystyczne pęcherzykowate nabrzmienie. Po bokach ciała, od pierścienia nerwowego do odbytu, biegną oskórkowe skrzydełka widoczne dobrze na przekroju poprzecznym jako trójkątne wzniesienia. Gardziel tworzy w tylnej części wyraźne, prawie kuliste rozszerzenie, zaopatrzone w aparat zastawkowy, oddzielone od reszty gardzieli przewężeniem. Trzykrotnie większe od ciała samca ciało samicy oraz znacznie większa łatwość znalezienia samic niż samców u zarażonego człowieka

Samiec ma 2,5-5,0 mm długości i 0,1-0,2 mm średnicy, zgięty brzusznie ogon wyposażony w 2 boczne skrzydełka. W okolicy stekowej mieści się 5 par brodawek, spośród których pierwsza i ostatnia są największe i najdłuższe. Jedyna szczecinka kopulacyjna ma ok. 70 [J.m długości. Torebki kopulacyjnej brak. Pojedyncze jądro, nasieniowód i przewód wytryskowy uchodzą do steku położonego subterminalnie.

Samica ma 9-12 mm długości i 0,3-0,5 mm średnicy, tylny koniec ciała ostry, stożkowaty, prosty. Parzyste jajniki, jajowody i macice wpadają do pochwy otwie-rającej się w szparze sromowej, leżącej przy końcu V3 przedniej długości ciała (ryc. 4.57-4.58).

Jaja owalne, asymetryczne, lekko spłaszczone z jednej strony, o wymiarach 50- -60 x 20-32 [im (ryc. 4.59), składane są przez samice (ok. 1 miesiąc po zarażeniu)

w liczbie 8000-12 000 w okolicach odbytu żywiciela. Przez skorupkę jaja, składającą się z wewnętrznej warstwy lipidowej, środkowej – chitynowej i zewnętrznej – białkowej, przeświecają zaraz po jego złożeniu młode zarodki przypominające kijankę (gruba i tępa przednia część ciała oraz wydłużona i ostro zakończona tylna).

Leave a Reply