Duże Tyłoprzemieszczenie jądra

Zmianom wstecznym ulegają też przemieszczone fragmenty jądra. W miarę upływu czasu tracą one elastyczność, twardnieją, zmniejszają swe rozmiary, a nawet wapnieją (częściowo z powodu utraty wody i częściowo z powodu włóknienia oraz niszczenia przez tkankę ziarninową), w wyniku czego tworzą pewnego rodzaju wyrośla kostne. Jednocześnie, w miejscu oderwania więzadła podłużnego, może także dochodzić do kościotworzenia i na koniec do zwapnienia całej zmiany, z jednoczesnym jej odpowiednim zmniejszeniem (nie przeszkadza to, że wytworzona wyrośl może przylgnąć do korzenia nerwowego).

Zmianom wstecznym ulega też chory pierścień włóknisty, przede wszystkim wyrodnieje jego tylna część. Wywołany stałym naciskiem i drażnieniem (zwiększenie ruchomości kręgów) proces włóknienia doprowadza do obkurczania i twardnienia pierścienia. Od tego momentu następuje stopniowe ograniczenie ruchomości trzonów, aby w końcu, w sprzyjających okolicznościach, prawie zupełnie zniknąć. Nadmierny ucisk powoduje też zmiany w trzonach kręgów, wyrażające się sklerotyzacją tkanki kostnej poniżej płytek granicznych.

Leave a Reply