Część larw migrujących

Część larw migrujących przez płuca przedostaje się zamiast do wnętrza pęche-rzyków płucnych – do dużego krwiobiegu i trafia wraz z nim do różnych narządów. Takie zabłąkane larwy najczęściej ulegają otorbieniu, tworząc tzw. guzki robacze.

Chorobotwórczość. Glistnica, askarioza (ascariosis), na początku choroby daje objawy kliniczne związane z migracją larw, chociaż w wątrobie część z nich ginie (tworzą się typowe ziarniniaki) i ten okres nie jest rozpoznawany. Natomiast pojawieniu się larw w płucach towarzyszą zespół Loefflera (przemijające nacieki płuc, wzrost liczby krwinek kwasochłonnych we krwi obwodowej) oraz objawy zapalenia płuc (kaszel, spastyczne skurcze oskrzeli, duszność, szmer oddechowy zaostrzony z rzężeniami grubobańkowymi, podwyższona ciepłota ciała). Poważnym powikłaniem tego okresu mogą być krwawienia, a nawet groźne dla życia krwotoki z płuc. Być może tłumaczą ich występowanie właściwości inhibitorów proteaz Ascciris spp., które opóźniają powstawanie tromboplastyny i trombiny oraz przedłużają fibrynogenezę w osoczu człowieka (Kadłubowski).

Leave a Reply