Cykl rozwojowy – zarodźcem ruchliwym

Isospora belli Wenyon, 1923. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak występujący w jelicie cienkim człowieka, częściej w krajach o klimacie gorącym opisany w Ameryce Południowej, Azji, Afryce i Europie, a także w Polsce (Płotkowiak).

Budowa i rozwój. Cykl rozwojowy przypomina przemianę pokoleń u innych kokcydiów. Jednakże zarówno rozmnażanie bezpłciowe (schizogonia), jak i roz-mnażanie płciowe (sporogonia) przebiega w jelicie cienkim człowieka (końcowa część dwunastnicy, początkowa część jelita czczego). Uwolnione z oocyst sporozoi- ty zajmują komórki nabłonkowe błony śluzowej jelita, tworząc schizonty następnie wykształcają się merozoity, z których część zaraża dalsze komórki nabłonkowe, część zaś z nich przekształca się w gamety (mikrogamety, makrogamety) tworzy się zygota, otoczona cienką otoczką – oocysta wypadająca do światła przewodu pokar- mowego, a potem z kałem do środowiska zewnętrznego. Oocysta nieregularnie owalna, z jednym biegunem zwężonym, o wymiarach 20-33 x 10-19 |am (ryc. 3.40), może być wydalana z kałem przed podziałem zygoty. W środowisku zewnętrznym po 2-3 h jądro oocysty dzieli się na 2 sporoblasty i ciałko resztkowe (z pozostałej cytoplazmy zygoty). Następnie sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonkami i przekształcają się w spory (12,6 x 9,3 pm), dzieląc się na 4 wrzecionowate sporozoity, długości 9-11 |jm oraz ciałko resztkowe, które jest zwykle drobnoziarniste lub zbite i ułożone centralnie między sporozoitami.

Leave a Reply